Danske Biografers historie

Danske Biografer (DB) i historisk perspektiv

Danske Biografer er med sine over 90 år verdens ældste eksisterende biografforening. Foreningens historie er nøje beskrevet i to jubilæumsbøger frem til 1960, men herefter er det begrænset, hvad der ligger beskrevet udenfor mødereferater og dagsordener.

Efterhånden som film blev populært i befolkningen, tiltrak filmen også myndighedernes opmærksomhed. Kontrollen med biograferne blev lagt i hænderne på politiet, og de håndhævede censur og afgifter ud fra individuelle skøn fra by til by. Ligeledes forhandlede de enkelte biografer hver for sig med udlejerne, hvilket gav uens vilkår for den enkelte biografejer.

I 1910 besluttede en håndfuld biografejere sig for at oprette en forening for provinsens biografer, der skulle arbejde for at biograferne kunne få mere ensartede vilkår. Et halvt år senere dannedes en tilsvarende forening for København og omegn. Deres første fælles opgaver bestod i at få censuren centraliseret og politiafgiften gjort ensartet

I 1912 indførtes der en fælles censurordning for hele landet, samt revision af diverse afgifter og i 1916; indførtes der certifikat for filmoperatører og en egentlige biograflov i 1924 som revideres i 1938. Denne lov kom til at eksistere frem til 1964, hvor der blev oprettet et filmråd, en filmfond og en statslig filmcentral (SFC) finansieret af afgifterne på filmcensur. Biografforeningerne var stærkt utilfredse med indførelsen af den hårde filmfondsafgift samt med, at enker ikke mere automatisk kunne arve biografbevillingen.

Under arbejdet med biografloven erkendte man også behovet for koordineret forhandlinger med myndighederne, udlejerne og senere andre interesseorganisationer såsom faglige organisationer og Koda som oprettedes i 1926. Samme år som Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID).

I 1965 vedtages en ny filmlov, hvor forlystelsesskatten afløstes af en billetafgift på 15% Afgiften på danske film skulle dog tilfalde producenten. Filmfonden skulle disponere over 16 millioner kroner årligt og bl.a. yde lån til bevillingshavere til fornyelse eller modernisering af inventar og teknisk udstyr i biograferne. I 1969 bliver voksencensuren afskaffet, mens børnecensuren opretholdes.

I 1972 vedtages endnu en filmlov nu formuleret som en kunstlov til fremme af filmkunsten, hvor man går fra branchestøtte til kvalitetsstøtte. Ophævelse af bevillingssystemet til fri næring samt afskaffelse af billet-og bevillingsafgifter. Filmfonden afløstes af Det Danske Filminstitut (FI), der finansieres over finansloven. Ophævelsen af bevillingssystemet satte gang i kædedannelsen af biografer.

I 1987 afvikles det første filmtræf i Svenborg, hvor biografejere samledes for at se et udvalg af udlejernes kommende film og i 1988 se man for første gang Biografernes Festdag med klækkelige rabatter.

I 2000 får foreningen sit nuværende navn, Danske Biografer (DB).